Materiały filmowe mają jedynie pomóc w powtórce i usystematyzowaniu wiedzy. Podstawowa praca musi być wykonana w dojo w czasie regularnych zajęć.