Program Uchideshi przeznaczony jest dla osób, które chcą przez określony czas poświęcić się jedynie studiowaniu Aikido. Minimalny okres udziału w programie to 2 tygodnie. Kandydatami mogą być pełnoletnie osoby, z minimum 3 kyu w Aikido.

W czasie trwania programu uchideshi mieszka w Dojo i nie bierze udziału aktywnościach poza nim (praca, szkoła). Udział w programie jest wyjątkowo trudnym fizycznie i psychicznie wyzwaniem. Nie jest przeznaczony dla każdego, prosimy osoby chętne do udziału o poważne rozważenie decyzji.

Program obejmuje:

 • Udział we wszystkich zajęciach dla dorosłych odbywających się w Dojo Wrocław Aikikai.
  Obejmuje to zajęcia Aikido, Zazen, Iai Batto ho oraz zajęciach uzupełniających.
  Daje to minimum 4 godziny dziennie.
 • Asystowanie przy wyznaczonych przez głównego instruktora zajęciach dla dzieci i młodzieży.
 • Asystowanie przy wyznaczonych zajęciach poza Dojo – zajęcia na uczelniach, w innych lokalizacjach.
 • Codzienną pracę w dojo i poza nim – sprzątanie, przygotowanie do zajęć, bieżące naprawy, itd.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z głównym instruktorem.

Wrocław Aikikai odwiedzili już uchideshi z: USA, Rosji, Kazachstanu, Ukrainy, Kenii, Ugandy, Francji, Austrii.


Uchideshi is a programme designed for people who want to dedicate a certain amount of time to studying Aikido. The minimum period of participation in the programme is 2 weeks. The candidate has to be an adult and 3rd kyu or above.

During the programme the uchideshi lives in the Dojo and does not take part in everyday activities (work, school). Participation in the programme is an extremely difficult challenge, both physically and mentally. It is not intended for everyone; if you are willing to participate please consider your decision carefully.

The programme includes:

 • Participation in all adult classes held at Wroclaw Aikikai Dojo.
  These include Aikido, Zazen, Iai Batto Ho classes and complementary activities.
  This covers a minimum of 4 hours a day.
 • With the permission of the chief instructor assistance in classes for children and young people.
 • Assistance with activities outside the designated Dojo – classes at universities and other locations.
 • Everyday work in the dojo and beyond – cleaning, preparing for classes, necessary repairs, etc.

If you are interested, please contact the head instructor.

Wrocław Aikikai has already had uchideshi and visitors from: USA, Kenya, Uganda, France, Austria, Kazachstan, Russia, Ukraine, Portugal, Chile.

Fee for training and staying in dojo is 300 Euro per month.