Iaido – to sztuka wyciągania miecza.

W naszym systemie Aikido jest bardzo ważnym elementem treningów bezpośrednio połączonym z zasadami praktyki form Aikido.